Kerti fogadó

HU EN SK

 

 

TLAČOVÉ SPRÁVY, POZVÁNKY A NOVINKY

 

 

 

Stiahnite si INVITÁCIU (PDF)

Stiahnite si PROGRAM (PDF)

 

„Sweet memories traditional flavours from Galanta to Mándok”
 

Program

Édes ízek Mándok kerti fogadójában

15:00 - 15:15 Registrácia

15:15 - 15:25 Vitajte István Szabó, prezident združenia

15:25 - 15:35 Vitajte Dr. Miklós Sesták, komisár

15:35 - 15:45 Vitajte Dr. Attila Tilki, poslankyňa parlamentu

15:45 - 15:55 štátny tajomník Zsigmond Perényi

15:55 - 16:05 Posvätenie budovy

16:05 - 16:35 Vystúpenie Zakarpatskej slintajúcej kapely

16:35 - 17:30 Stála recepcia

 

Projekt je financovaný Európskou úniou a spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.
www.skhu.eu
http://kertifogado.forgachkastely.hu/oldal/kertfogado

 

 

 

 

PROJEKT

 

Názov projektu: Sladké spomienky, tradičné chute od Galanty po Mándok

ID projektu: SKHU / 1601 / 1.1 / 202

Názov programu: Program spolupráce Slovensko-Maďarsko Interreg V-A

Hlavný prijímateľ: Združenie na odstránenie pamiatok v dedine Mándok

Prijímateľ: Občianskeho partnera Neogotický kaštieľ v Galante

Trvanie projektu: 01.12.2017 - 09.09.2019.

Celkové náklady na projekt: 1 312 987,00 EUR

Dotácia EÚ: 1 116 038,95 EUR

Slovenský: 47,376,00 EUR

 

Zhrnutie projektu:

Cieĺom nášho projektu je rekonštruovať bohatú gastronomicko-cukrársku kultúru, ktorá je významnou súčasťou kultúrného dedičstva, a prezentovať ju na tematickej trase v priestore medzi Eszterházy zámkom v Galánte a Forgách zámkom v meste Mándok. Francúzske cukrárstvo, ktoré bolo prítomné v kaštieloch, sa postupne objavilo aj v roĺníckej kuchyni počas Monarchie. Následne, v 18. storočí na území Horného zemu, hlavne v osadách pozdĺž hlavných obchodných ciest, sa objavili predajcovia ktorí predávali svoje cukrárske tovary na veĺtrhoch, ako napríklad medovinki, cukríky a oblátky. Neskôr, známí cukrári nahradili týchto predajcov a oni už iba lokálne ponúkali svoj tovar. Krásny vzhĺad Monarchie mal obrovský vplyv na vnútorný interiér cukrární v cieĺovej oblasti projektu.

Jednotlivé významné zmeny v histórií cukrárstva sú krásne pozorovateĺné a viditeĺné v cukrárskych knihách významných kaštieloch, ako aj v pečivových receptoch dedinnej svadby. Atraktívna prezentácia kuchynských náradí, použitia surového materiálu, vnútorného interiéru a svadobných zvykov je možné a výtané.

Projekt ponúka vhodý priestor na to, aby sme preskúmali pamiatky kultúrneho dedičstva a aby sme následne zážitkovo prezentovali kolekciu. Na veĺtrhoch najvýznamnejších miest gastronomickej trasy prezentujeme putovnú výstavu prostredníctvom mobilnej výstavy (mobilná cukráreň ponúka typický interiér a modernú ponuku súčasnej doby). Spoločne vytvorená turistická atrakcia bude predstavená v prijímacich halách na dvoch hlavných miestach projektu, t.j. v zámku Eszterházy v Galánte (rekonštrukcia) a v zámku Forgách v Mándok (výstavba novej budovy). Gastronomické a turistické služby budú ponúkané návštevníkom, pomocou ďalších udalostí (súťaž vo varení, tematické worshopy), turistických programov (skupinové interaktívne výstavy, udalosti) a prezentáciou rôznych publikácií (kolekcia receptov, popis trasy v 5 jazykoch).